Szkoła Pomocy Psychologicznej PROCES ®
1,5 - roczny program rozwoju kompetencji zawodowych

Szukasz dobrej przestrzeni do uczenia się budowania i podtrzymywania kontaktu pomocowego w postaci: wsparcia psychicznego, elementów terapeutycznych, interwencji kryzysowej i coachingu?   
Szkoła Pomocy Psychologicznej PROCES® to propozycja dla osób, które pragną pracować w zawodzie doradcy, interwenta kryzysowego, czy coacha. To również propozycja dla tych wszystkich, którzy zajmują się pomocą drugiemu człowiekowi w różnych obszarach jego życia, np. pracownicy socjalni, asystenci rodziny, pedagodzy, lekarze czy wolontariusze.  

Szkoła w swej strukturze odnosi się do jednego znajważniejszych elementów pomocy psychologicznej – procesu. Uczestnicy Szkołynabywać będą umiejętności uważnego obserwowania procesu pomocy psychologicznej,  będą pogłębiali jego rozumienie w oparciu o różne perspektywy psychologiczne;  nabędą również umiejętności wpierania klienta w osiąganiu korzystnej dla niego  zmiany. 
"Celem szkoły jest przede wszystkim pobudzenie umiejętności realnego, osobowego, autentycznego, empatycznego kontaktu Ja - Ty, traktowanego jako jedno z fundamentalnych narzędzi do niesienia pomocy psychologicznej." 

- Łukasz Krawętkowski
 Dyrektor merytoryczny Szkoły Pomocy Psychologicznej Proces
PROGRAM
Program i organizacja  Szkoły skonstruowane są w ten sposób, by uczestnik udoskonalił i poszerzył  zakres swoich kompetencji w zakresie pomocy psychologicznej. Program dostarcza  sprawdzonych i innowacyjnych narzędzi do pracy z klientem, o dowiedzionej  naukowo skuteczności. Stanowi również intensywny program rozwoju osobistego, 
przygotowujący do pracy w obszarze pomagania.             

Program Szkoły spełnia wymogi Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Daje możliwość starania się o rekomendacje PTP. Szkoła Pomocy Psychologicznej zawiera w programie wymagane kompetencje coacha International Coach Federation (ICF). Umożliwia ubieganie się o certyfikat ICF ścieżką portfolio. Absolwent otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia potwierdzający odbycie wymaganej ilości godzin warsztatowych, sesji grupowych oraz indywidualnych niezbędnych do akredytacji ICF. Program może stanowić wstęp do zdobywania kwalifikacji w zawodzie psychoterapeuty.

Czas trwania: od kwietnia 2016 do listopada  2017 (WROCŁAW)
ZAKRES TEMATYCZNY:

MODUŁ I: KOMPETENCJE INTERPERSONALNE
(1) Trening interpersonalny – integracyjny. 
(2) Komunikacja interpersonalna w psychoterapii, interwencji kryzysowej i coachingu. 

MODUŁ IIA: WPROWADZENIE DO POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ 
(3) Pomoc psychologiczna – różne oblicza: poradnictwo, interwencja kryzysowa, coaching - psychoterapia. 
(4) Podstawy coachingu. 
(5) Kontakt, kontrakt i etyka pracy w pomocy psychologicznej. 

MODUŁ III: DIAGNOZA W POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ 
(6) Podstawy psychopatologii w pomocy psychologicznej.  
(7) Portret psychologiczny klienta – elementy diagnozy psychologicznej.

MODUŁ IV: NARZĘDZIA I TECHNIKI W POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ 
(8) Interwencja w kryzysie psychologicznym. 
(9) Analiza Transakcyjna w pomocy psychologicznej. 

MODUŁ IIB: WPROWADZENIE DO POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ 
(10) Proces coachingu. 

MODUŁ IV: NARZĘDZIA I TECHNIKI W POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ 
(11) Metody i narzędzia coachingowe. 
(12) Pychodietetyczne narzędzia w pracy z klientem. 

MODUŁ V: ROZWÓJ KOMPETENCJI OSOBISTYCH 
(13) Trening Rozwoju Osobistego. 

MODUŁ IV: NARZĘDZIA I TECHNIKI W POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ 
(14) Psychodynamiczne narzędzia w pracy z klientem. 
(15) Poznawczo – behawioralne narzędzia w pracy z klientem. 
(16) Antropologiczno-fenomenologiczne narzędzia w pracy z klientem. 
(17) Systemowe narzędzia w pracy z klientem. 

MODUŁ V: SPECYFICZNA POMOC PSYCHOLOGICZNA 
(18) Grupa jako klient – narzędzia pracy z grupami o różnym charakterze. 
(19) Vademecum pomocy psychologicznej – studia przypadków. 

MODUŁ VII: NARZĘDZIA I TECHNIKI W POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ 
(20) Trening umiejętności psychologicznych w kontakcie z klientem.   
Zostaw swojego maila i otrzymaj szczegółowy informator!
Zajęcia prowadzone są  wyłącznie przez praktyków:(certyfikowani psychoterapeuci, coachowie, dyplomowani psycholodzy, licencjonowani trenerzy).

Główni prowadzący:
Łukasz Krawętkowski
Dyplomowany psycholog, certyfikowany psychoterapeuta (certyfikatEAGT, PTPG, IIPG) i trener (rekomendacja II stopnia Polskiego Towarzystwa  Psychologicznego), superwizuje pracę trenerską i psychoterapeutyczną.           
  Alicja Strzelecka – Lemiech 
    Dr nauk  humanistycznych w zakresie psychologii, psychoterapeutka, instruktorka terapii  przez ruch.
Dominika Borowska – Stasica
Dyplomowany  psycholog,  certyfikowany coach, trener umiejętności psychospołecznych (rekomendacja Istopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). 
Monika Styga
 Dyplomowany psycholog, certyfikowany coach i trener .
Zajęcia prowadzić będą także:

Małgorzata Zięba- certyfikowany coach,  psychodietetyk 
Anna Tompolska- psycholog dziecięcy  i rodzinny, mediator 
Izabela Sawaryn- pedagog,  psychoterapeuta psychoanalityczny 
Hubert Czupała- psycholog,  psychoterapeuta poznawczo-behawioralny 
Dorota Sulich-Jańska- certyfikowana  psychoterapeutka (certyfikat EAGT), terapeutka rodzinna
Szczegółowe zagadnienia, harmonogram oraz opisy prowadzących znajdują się w informatorze!
INWESTYCJA
Możesz wybrać jedną z dwóch opcji płatności:
Jednorazowo

do 31 stycznia 2016
8900 zł 
(10947 zł z VAT)

494,44 zł za zjazd!
 (608,16 zł z VAT)
Ratalnie

oraz po 31 stycznia 2016
525 zł/zjazd
 (645,75 zł z VAT) 9198 zł całość
 
(11313.54  zł z VAT)
Adresaci Szkoły Pomocy Psychologicznej PROCES:

- osoby  udzielające wsparcia psychicznego, wykorzystujące wiedzę i umiejętności  psychologiczne w celu pomocy drugiej osobie, m. in. pracownicy socjalni,  asystenci rodziny, nauczyciele, kuratorzy, interwenci kryzysowi, lekarze,  pielęgniarki, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy;
- osoby  chcące zdobyć zawód coacha;
- coachowie, którzy chcą uzupełnić i poszerzyć wiedzę psychologiczną oraz zdobyć nowe umiejętności (np. diagnozowania);
- studenci  ostatnich lat studiów społecznych i humanistycznych (np. pedagogika,  psychologia, socjologia, resocjalizacja, pomoc społeczna);
- osoby  pracujące w urzędach;
- osoby  chcące nabyć umiejętności profesjonalnego niesienia pomocy psychologicznej w  różnych obszarach pracy.        

SZKOŁA W LICZBACH
550 godzin nauki 
1,5 roku (3 semestry) 
18 zjazdów 
3 treningi (interpersonalny, rozwoju osobistego oraz umiejętności) 
9 prowadzących  
5 modalności psychoterapeutycznych w jednym systemie szkoleniowym 
2 certyfikaty (coacha i specjalisty w zakresie pomocy psychologicznej) 
1 zaświadczenie ukończenia Szkoły Pomocy Psychologicznej 7 modułów szkoleniowych

ZAPISY I REKRUTACJA 
(WROCŁAW)
Zgłoszeń należy dokonywać e-mailowo  pod  adres: proces@proces.net.pl 
Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy niezbędne informacje oraz formularz zgłoszeniowy do odesłania.

O przyjęciu do szkoły decyduje rozmowa rekrutacyjna mająca na celu bliższe  poznanie kandydata pod kątem predyspozycji do pracy związanej z pomocą  psychologiczną oraz poznanie jego motywacji i oczekiwań dotyczących nauki w Szkole  Pomocy Psychologicznej PROCES®. Jest to czas na wzajemne zadawanie pytań. 
[bot_catcher]